مدرسه مجازی داستان چیست؟

نوشته شده در توسط

گفت‌وگو با محمد جواد جزيني نويسنده، مدرس داستان و سرپرست مدرسه داستان نخستين مدرسه مجازی داستان نویسی ایران از روز۲۸ بهمن۱۳۹۰ آغاز شده که همزمان با زاد روز صادق هدایت بنیانگزارداستان نویسی نوین ایران است. اين مدرسه زیر نظر محمدجواد جزینی، … ادامه خواندن Continue reading

مصاحبه با احمدی نژاد! کدام افتخار؟

نوشته شده در توسط

مصاحبه کلاوس کلبر با محمود احمدی نژاد موجب  بحث های زیاد ی در آلمان شده است. نقظه مرکزی تمام این بحث ها انتقاداتی است که به کلاوس کلبر می شود. کلاوس کلبر روزنامه نگار، مجری تلویزیونی و نویسنده است. کار … ادامه خواندن Continue reading